Tư vấn An toàn điện khi tham gia giao thông có Biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên"

Hiện nay ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường giao thông đều phải đặt biển số 239 đó là biển báo có "Đường cáp điện ở phía trên" ở phía dưới sẽ lắp kèm theo biển số 509 "Chiều cao an toàn" Biển này được đặt phía bên phải cho cả hai chiều đường xe chạy cách vị trí có cáp khoảng 20m – 30m.
 
                             Biển số 239                                                                                       Biển số 509 

Biển số 509  ghi “CHIỀU CAO AN TOÀN ”  là số liệu ghi trên biển là chiều cao từ điểm võng tĩnh thấp nhất ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của phương tiện, công trình… trừ đi chiều cao phóng điện an toàn theo cấp điện áp, Tùy từng loại cấp điện áp mà có chiều cao an toàn phù hợp với thông tin ghi trên biển, dưới đây là quy định về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo vệ và được quy định trong bảng dưới đây:
 
Điện áp
Khoảng an toàn phóng điện
 
Đến 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV
Đến điểm cao nhất (4,5 m) của phương tiện giao thông đường bộ 2,5 m 2,5 m 3,5 m 5,5 m
Đến điểm cao nhất (4,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt hoặc đến điểm cao nhất (7,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt chạy điện 3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m
Đến chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa 1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,5 m

TV&TT- TTCSKH