Trung tâm Chăm sóc khách hàng - NPC tổ chức tập huấn kiến thức thực tế cho CBCNV tại Công ty Điện lực Phú Thọ

        Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các CBNV trong hoạt động Chăm sóc Khách hàng, trong 02 ngày 08 và 09/3/2016, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (CSKH) - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức đoàn học tập thực tế cho 38 Giao dịch viên, cán bộ trực kỹ thuật – CNTT của Trung tâm tại Công ty Điện lực Phú Thọ.
 

 
Tham dự và chỉ đạo nội dung tập huấn về phía Trung tâm CSKH có ông Nguyễn Trọng Phụng – Giám đốc Trung tâm. Đón tiếp đoàn, về phía Công ty Điện lực Phú Thọ có ông Nguyễn Quang Lâm – Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, lãnh đạo các Phòng chức năng Công ty, tập thể CBCNV – Điện lực TP Việt Trì và Ban lãnh đạo cùng 38 giao dịch viên, cán bộ trực kỹ thuật – CNTT của Trung tâm CSKH.
Tại buổi làm việc với Điện lực TP Việt Trì - Công ty Điện lực Phú Thọ, hai bên đã trao đổi các nghiệp vụ liên quan đến mô hình hoạt động CSKH tại Điện lực và Trung tâm. Hai bên đã chia sẻ các vấn đề cần tháo gỡ liên quan đến quá trình phối hợp tiếp nhận phiếu, xử lý yêu cầu của khách hàng, hoàn tất phiếu trên phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM. Điện lực TP Việt Trì đã chia sẻ các khó khăn, thuận lợi, kinh nghiệm CSKH tại địa phương. Qua trao đổi, các Giao dịch viên đã nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng như: Cập nhật đầy đủ, chính xác yêu cầu và thông tin của khách hàng (Địa chỉ, số điện thoại…) để giúp Điện lực có đủ thông tin xử lý yêu cầu của khách hàng được nhanh chóng, thuận lợi. Tiếp theo, Đoàn công tác tham quan thực tế hiện trường lưới điện của Điện lực Thanh Thủy.
 

 
Thay mặt CBCNV Trung tâm, Ông Nguyễn Trọng Phụng – Giám đốc Trung tâm CSKH đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Phú Thọ, Điện lực TP Việt Trì, Điện lực Thanh Thủy đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng cũng như đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 19006769 tại địa phương và rất mong trong thời gian tới CBCNV của hai đơn vị tăng cường trao đổi công tác chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Tổng Công ty giao, đem lại sự hài lòng cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ Điện.
 
Nguồn: P.CSKH