Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

EVNNPC đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

  • 13/11/2019 15:12:33
  • 3582

Nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán thuận tiện đồng thời thực hiện của Chính phủ về hạn chế sử dụng tiền mặt, ngày 25/4 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Đọc tiếp

TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI TOÀN CẦU EDGE

  • 01/11/2019 08:41:45
  • 3823

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn số 4776/EVNNPC-TC&NS ngày 25/10/2019 về việc Triển khai chương trình đánh giá cấp chứng chỉ bình đẳng giới Toàn cầu EDGE tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đọc tiếp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • 31/10/2019 08:51:48
  • 3093

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Đọc tiếp

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

  • 30/10/2019 10:09:17
  • 1408

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Khách hàng sử dụng điện 27 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc (trừ Hà Nội)

Đọc tiếp


Trang 6 của 103

Tìm kiếm