Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc không thực hiện các công tác cắt điện có kế hoạch gây mất điện cho khách hàng khi nhiệt độ ngoài trời ≥36°C.

  • 17/05/2019 13:30:44
  • 2955

Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại công điện chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên đảm bảo cung cấp điện trong thời tiết nắng nóng năm 2019.

Đọc tiếp

Bản tin nội bộ EVNNPC số 16, tháng 5.2019

  • 16/05/2019 09:01:57
  • 2620

Bản tin nội bộ EVNNPC số 16, tháng 5.2019

Đọc tiếp

Chương trình kiểm tra: Tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

  • 12/05/2019 23:12:40
  • 3538

Chương trình kiểm tra: Tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đọc tiếp

HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CÓ YẾU TỐ TỪ TĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN SINH HOẠT

  • 10/05/2019 15:46:59
  • 3119

HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CÓ YẾU TỐ TỪ TĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN SINH HOẠT

Đọc tiếp

Bản tin EVN số 17

  • 10/05/2019 13:48:48
  • 2364

Bản tin EVN số 17

Đọc tiếp


Trang 6 của 93

Tìm kiếm