Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Hướng dẫn của EVN với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

  • 17/06/2019 20:06:08
  • 3148

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản gửi các Tổng công ty Điện lực và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (Văn bản số: 1532/EVN-KD, ngày 27 tháng 3 năm 2019).

Đọc tiếp

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các dự án điện mặt trời.

  • 17/06/2019 17:08:39
  • 1526

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các dự án điện mặt trời.

Đọc tiếp

Bản tin EVN số 22, tuần 2, tháng 6.2019

  • 13/06/2019 13:59:12
  • 1598

Bản tin EVN số 22, tuần 2, tháng 6.2019

Đọc tiếp

Cuộc bình chọn mẫu Hóa đơn tiền điện 2019

  • 12/06/2019 17:11:19
  • 3313

Cuộc bình chọn mẫu Hóa đơn tiền điện 2019

Đọc tiếp

Bản tin EVN số 21, tuần 1, tháng 6/2019

  • 12/06/2019 08:45:53
  • 970

Bản tin EVN số 21, tuần 1, tháng 6/2019

Đọc tiếp


Trang 4 của 93

Tìm kiếm