Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Hướng dẫn tra cứu tình hình tiêu thụ điện trên website

  • 10/03/2018 07:57:48
  • 172

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ ĐIỆN TRÊN WEBSITE CSKH.NPC.COM.VN

Đọc tiếp

Các ấn phẩm quảng bá dịch vụ Chăm sóc khách hàng sử dụng điện

  • 09/03/2018 16:16:39
  • 83

Các ấn phẩm quảng bá dịch vụ Chăm sóc khách hàng sử dụng điện

Đọc tiếp

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc tổ chức ký cam kết thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

  • 09/03/2018 14:56:23
  • 195

Hưởng ứng Chỉ thị Thi đua liên tịch số 19/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 03/01/2018 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc: Phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” và triển khai văn bản số 381/EVNNPC-TC&NS

Đọc tiếp

Hướng dẫn những vấn đề liên quan đến tin nhắn thông báo tiền điện, cắt điện

  • 09/03/2018 13:40:32
  • 196

Hướng dẫn những vấn đề liên quan đến tin nhắn thông báo tiền điện, cắt điện

Đọc tiếp

Hướng dẫn tra cứu lịch ghi chỉ số trên website

  • 09/03/2018 13:35:07
  • 127

Hướng dẫn tra cứu lịch ghi chỉ số trên website

Đọc tiếp


Trang 2 của 64

Tìm kiếm