Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Công điện EVNNPC ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  • 25/09/2017 09:21:33
  • 343

Công điện EVNNPC ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Đọc tiếp

Điện chưa sáng thì chúng tôi chưa nghỉ ngơi

  • 21/09/2017 08:41:01
  • 380

PV: Ông có thể cho biết công tác khắc phục sự cố sau bão Doksuri của PC Hà Tĩnh đến thời điểm này đang triển khai như thế nào?

Đọc tiếp

Thiệt hại quá nặng nề, PC Hà Tĩnh liên tục làm việc thâu đêm để sớm khắc phục xong các điểm bị sự cố tại Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

  • 20/09/2017 13:38:24
  • 368

Tiếp tục thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 10 và công tác khắc phục hậu quả sau bão của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tính đến 07 h00’ ngày 20/9/2017, PC Hà Tĩnh cho biết: Đã đóng điện 44/46 đường dây trung áp, 2.445/2958 trạm phân phối, cung cấp điện cho 367.185/420.000 khách hàng (tương đương 87,5% khách hàng).

Đọc tiếp

Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục có liên quan

  • 18/09/2017 13:40:46
  • 6490

Hướng dẫn Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục có liên quan

Đọc tiếp

Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – DOKSURI (Tính đến 7h00 ngày 17/9/2017)

  • 18/09/2017 08:13:15
  • 427

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 Doksuri tính đến thời điểm 7h ngày 17/9/2017 như sau:

Đọc tiếpTìm kiếm