Cuộc thi Tìm hiểu Nội quy lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Để nâng cao ý thức kỷ luật trong lao động sản xuất và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nội quy lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao đối với toàn thể CBNV trong đơn vị.
Ngày 10/8/2020, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Chăm sóc khách hàng phát động “Cuộc thi tìm hiểu Nội quy lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc” hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 4, kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Trung tâm.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020, tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, bao gồm 25 câu hỏi và thời gian thi là 45 phút; không giới hạn lần thi thử và chỉ được thi thật duy nhất 01 lần. Các đề thi đảm bảo không trùng nhau nhưng vẫn đảm bảo đủ nội dung các Chương của Nội quy lao động do Tổng công ty ban hành. Kết quả cuộc thi được  đánh giá dựa trên số lượng câu trả lời đúng và thời gian thi ngắn nhất.
 
 Ban Giám khảo họp đánh giá kết quả và tổng kết cuộc thi
 
Kết thúc cuộc thi, ngày 15/9/2020, Ban giám khảo họp đánh giá và lựa chọn được 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 05 giải khuyến khích.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành trao giải cho các thí sinh đạt giải vào dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.
Cuộc thi đã có sức lan tỏa, hiệu quả, phù hợp với đối tượng dự thi, khắc phục tình trạng thắc mắc kiến nghị đã có trong Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của  Tổng công ty Điện lực miền Bắc và được sự cổ vũ, hưởng ứng của toàn thể CBNV trong Trung tâm.
 
Biên soạn: Trần Thị Thu Trang – TP Tổng hợp – TTCSKH EVNNPC