Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm CSKHToàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 02/01/2020, Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Tham gia Hội nghị, có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH).
 Ông Phạm Gia Hùng - Phó Giám đốc TTCSKH tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và chương trình Hội nghị