Trung tâm Chăm sóc khách hàng -Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác học tập trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng- Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức và vận hành Trung tâm Chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện,  ngày 21/11/2019, Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (TTCSKH HCMC) đã tổ chức đoàn CBNV đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (TTCSKH EVNNPC.CC).
Đoàn công tác do ông Huỳnh Thanh Lâm - Giám đốc TTCSKH HCMC là Trưởng đoàn. Tham gia có lãnh đạo các phòng chuyên môn và 06 CBNV của Trung tâm.
 
Ông Nguyễn Minh Đức – PGĐ TTCSKH EVNNPC.CC phát biểu
 
Tại buổi làm việc hai bên đã chia sẻ thông tin về mô hình tổ chức hoạt động, kinh nghiệm quản lý công tác CSKH, Quy chế phối hợp giữa Trung tâm và các đơn vị có liên quan (với các Ban Tổng công ty, Công ty Công nghệ Thông tin,  Công ty Điện lực và các Điện lực). Hai bên cũng đã trao đổi và chia sẻ về những phần mềm hữu ích để hỗ trợ tốt nhất cho CBNV và đặc biệt là hỗ trợ thông tin đến khách hàng.
 

 
Thay mặt đoàn công tác, Ông Huỳnh Thanh Lâm - Trưởng đoàn công tác gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo và CBNV của TTCSKH EVNNPC.CC đã tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp với đoàn công tác để hoàn thành đúng nội dung và đạt kết quả cao. Trong chương trình công tác đoàn có thăm quan trao đổi thực tế việc nâng cao chất lượng dịch vụ Chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.
                                                                      Tổ truyền thông - TTCSKH