Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc tổ chức các lớp đào tạo bồi huấn nâng cao kỹ năng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2019, ngày 04/10/2019, Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD tổ chức khai mạc chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng dịch vụ khách hàng và các bộ tiêu chí đánh giá theo mô hình của Trung tâm CSKH cho toàn thể CBNV Trung tâm.
Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 04 đến ngày 17/10/2019, chia làm 03 lớp để đảm bảo việc học tập của CBNV và bố trí lực lượng GDV đi ca tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài CSKH.
Lớp học do các chuyên gia, giảng viên chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD trực tiếp hướng dẫn với cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy hiện đại, tích cực lấy học viên làm trung tâm, các nội chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng sử dụng điện, tăng sự chuyên nghiệp của đội ngũ GDV khi giao tiếp với khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.
Thông qua các hoạt động đào tạo, các GDV, CBNV đã nhận thức sâu sắc hơn về các kỹ năng theo chuẩn dịch vụ khách hàng và các bộ tiêu chí đánh giá theo mô hình của Trung tâm CSKH.

Một số hình ảnh tại lớp học:
  • Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm CSKH phát biểu khai mạc lớp học:
 
  • Bà Nguyễn Thị Nam Phương - PTGĐ Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD phát biểu trao đổi với các học viên tại lớp học:
  • Các hoạt động thực tế của chương trình đào tạo:

 

 
 
                                                                     Tổ truyền thông - TTCSKH