TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “MỘT ĐỘI NGŨ – MỘT MỤC TIÊU – MỘT HÀNH TRÌNH 2019”

Để nâng cao chất lượng hiệu quả của chương trình hành trình văn hóa EVNNPC, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ủy quyền cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) tổ chức chương trình đào tạo về VHDN với tên gọi OneNPC “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” cho Lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.
Chương trình đào tạo gồm 02 phần: Phần 1 học trực tuyến (07 ngày), học viên tham gia học tập trực tuyến các bài học của chương trình qua máy tính, máy tính bảng hoặc smartphone tại đơn vị và phần 2 học trực tiếp trên lớp (03 ngày).
Trong thời gian từ ngày 21-23/8/2019 và từ ngày 04-06/9/2019, TTCSKH đã tổ chức 02 lớp học trực tiếp tại Khách sạn Điện lực với hơn 120 học viên tham gia. Với cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy hiện đại, tích cực lấy học viên làm trung tâm, chương trình đào tạo đã giúp cho các Học viên:
Hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản về VHDN, góp phần gia tăng hiệu quả trong việc thực thi công tác VHDN tại đơn vị và giúp học viên biết cách phản chiếu, liên hệ vào thực tiễn công tác của từng cá nhân, giúp họ tự đánh giá, điều chỉnh hành vi cần thiết, hoàn thiện tư duy, nâng cao kỹ năng làm việc theo phong cách chuyên nghiệp.
Truyền cho cán bộ quản lý chủ chốt tinh thần đổi mới kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời nhận thức về một tinh thần làm việc hướng mục tiêu quyết định đến hiệu quả công việc của bản thân. 
Bồi dưỡng nâng cao một số kỹ năng làm việc hiệu quả quan trọng trong đó bao gồm trang bị một số phương pháp tư duy quản lý.
Tăng cường nhận thức; nâng tầm tư duy kiến thức về quản lý người khác và hợp tác với người khác và phong cách quản lý khi quản trị đơn vị, nhóm đông người.
Nâng cao huấn luyện tăng cường kỹ năng làm việc và xây dựng nhóm hiệu quả với phương châm OneNPC.
Thông qua các hoạt động đào tạo, chương trình đã tạo ra cơ hội trao đổi, chia sẻ, học hỏi tích cực cho các cán bộ quản lý đến từ nhiều đơn vị với nhau, bằng cách đó các cán bộ quản lý có dịp tăng cường quan hệ công tác tốt hơn, tích cực thường xuyên trao đổi thông tin và kinh nghiệm cho nhau. Tinh thần làm việc nhóm trong khoá đào tạo được chuẩn hoá; qua đó phản ánh và giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về các giá trị cốt lõi EVNNPC.

Một số hình ảnh tại các lớp đào tạo:
Lãnh đạo TTCSKH phát biểu khai giảng lớp học
 

 
Các hoạt động thực tế của Chương trình đào tạo “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình 2019”
 


 
                                                                              Tổ tuyên truyền - TTCSKH