Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp

Ngày 28/5/2019, tại Hưng Yên, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tham gia ra hội thảo "Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp" do Bộ Công thương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như: Mục tiêu và định hướng thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; Hiện trạng hệ thống điện quốc gia và những thách thức trong việc cung cấp điện từ nay đến năm 2030; Lợi ích từ Chương trình điều chỉnh phụ tải; Vai trò và trách nhiệm của địa phương trong công tác phối hợp tiết kiệm và thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện; Giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và hệ thống điện mặt trời cho doanh nghiệp… nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực để thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Cũng tại hội thảo, Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã giới thiệu đến khách hàng mô hình hoạt động của Trung tâm, các loại hình dịch vụ đang triển khai tại Tổng đài nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng điện một cách kịp thời và hiệu quả nhất.
Hội thảo là dịp để các Cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp tìm ra các giải pháp thiết thực để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải. Qua đó, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng hiệu quả gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 
Ảnh: hoạt động Trung tâm tại Hội thảo


 
Tổ truyền thông CSKH