Chi bộ Trung tâm CSKH Tổng kết công tác đảng 2018 và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 24/01/2019, Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức Lễ kết nạp cho các Đảng viên mới.
Tham dự Hội nghị có 17 đồng chí đảng viên Chi bộ Trung tâm CSKH, 03 đồng chí đảng viên từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc mới chuyển đến, 05 đồng chí quần chúng ưu tú được kết nạp và mời 07 đồng chí đoàn viên ưu tú đang là đối tượng đảng;
Tại Hội nghị tổng kết, Chi bộ đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sau các ý kiến phát biểu tham gia thảo luận của các đồng chí đảng viên, đại diện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phòng chuyên môn, Chi bộ đã thống nhất và biểu quyết Nghị quyết với quyết tâm chỉ đạo thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh để xây dựng chi bộ vững mạnh, phấn đấu lập nhiều thành tích thi đua  hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm ngành Điện.
Ông Nguyễn Trọng Phụng – Bí thư Chi bộ Giám đốc Trung tâm CSKH phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Sau hội nghị tổng kết, Chi bộ tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên bám sát những mục tiêu chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty, Chi bộ để xây dựng chương trình hành động cụ thể, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị trên mọi phương diện nhằm nâng cao hơn nữa điểm hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Kết thúc Hội nghị tổng kết, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp 05 Đảng viên mới theo Quyết định của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Ông Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm CSKH chúc mừng 05 đảng viên mới
 
Tập thể Chi bộ Trung tâm CSKH chụp ảnh lưu niệm
                                                           Tổ tuyên truyền – TTCSKH EVNNPC