Hướng dẫn tra cứu tình hình tiêu thụ điện

Bước 1: Chọn Tra cứu Chỉ số hóa đơnBước 2 : Chọn Tình hình tiêu thụ điện


Nhập thông tin tài khoản đăng nhập


Bước 3: 
Chọn , màn hình hiển thị lên như sau:


Bước 4 : Chọn , màn hình hiển thị lên thông tin về biểu đồ thống kê: 
P.CSKH