Trung tâm chăm sóc khách hàng tổ chức lớp tập huấn Quy trình Kinh doanh điện năng năm 2017.

Căn cứ quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình kinh doanh năm điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Được sự nhất trí của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 03/10/2017, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình kinh doanh điện năng năm 2017 cho toàn bộ CBNV trong Trung tâm.
Nội dung chương trình tập huấn chủ yếu tập trung vào những điểm mới, điểmthay đổitrong bộ Quy trình Kinh doanh điện năm 2017 ban hành theo quyết định số1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 và do lãnh đạo Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Bắctrực tiếp hướng dẫn.
Lớp học nhằm trang bị kịp thời các kiến thức về Quy trình kinh doanh mới choCBNV và đặc biệt là các giao dịch viên trong Trung tâm, để phục vụ tốt hơn công tác dịch vụ Chăm sóc khách hàng sử dụng Điện.
Một số hình ảnh tại lớp học:
 

 
Tổ Tuyên truyền - TTCSKH