Hướng dẫn tra cứu chỉ số điện hàng tháng

 
 
Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào Website Chăm sóc khách hàng theo địa chỉ như sau: http://cskh.npc.com.vn/

 

Bước 2: Trên màn hình trang chủ Quý khách chọn vào biểu tượng của dịch vụ “ TRA CỨU CHỈ SỐ HÓA ĐƠN ”
 
 
Bước 3: Ấn chọn vào  “ TRA CỨU CHỈ SỐ ĐIỆN HÀNG THÁNG ”
 

Bước 4: Màn hình hiển thị ra yêu cầu khách hàng đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản vào 2 ô như trong hình
ID là mã khách hàng có in trên hóa đơn tiền điện hàng tháng- được bắt đầu bằng chữ P )
Bước 5:Chọn 

 
 
 
Sau khi đăng nhập xong màn hình sẽ dẫn khách hàng đến dịch vụ “ TRA CỨU CHỈ SỐ ĐIỆN HÀNG THÁNG ”

 

 
Bước 6: Để tra cứu chỉ số điện tháng cần xem . Khách hàng chọn tháng/ năm cần tra cứu .
Bước 7: Chọn để hiển thị thông tin


 

Sau khi ấn vào màn hình sẽ hiển thị lên như sau cung cấp thông tin về chỉ số điện tháng khách hàng cần xem