Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

1 Tra cứu hóa đơn tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tra cứu nợ tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Tra cứu chỉ số công tơgdfg

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Tra cứu điện áp mái

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

4 Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

5 Tra cứu thủ tục cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

6 Tra cứu tiến độ yêu cầu dịch vụ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

7 Tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

8 Tra cứu tiến độ cấp mới

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

9 Tra cứu thủ tục liên quan đến HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

10 Tra cứu các thông tin khác

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

1 Tư vấn sử dụng điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Giải đáp kiến nghị

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.