Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

1 Tra cứu hóa đơn tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tra cứu tình hình tiêu thụ điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

3 Tra cứu sản lượng điện MTMN

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

3 Tra cứu chỉ số công tơ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

4 Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

5 Tra cứu thủ tục cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

6 Tra cứu tiến độ yêu cầu dịch vụ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

7 Tra cứu thủ tục liên quan đến HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

8 Tra cứu các thông tin khác

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

9 Tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

0 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan nhà nước

Chi phí: Phí đóng điện, tiền nợ nếu có

Thời gian thực hiện: Từ 2 đến 8h làm việc

0 Thay đổi thông tin đã đăng ký

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

Chi phí:

Thời gian thực hiện:

.

1 Gia hạn HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 1 ngày làm việc

2 Chấm dứt HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 2 ngày làm việc

3 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Từ 3 - 7 ngày làm việc

.

4 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Không quá 2 ngày làm việc

5 Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 3 ngày làm việc

6 Thay đổi mục đích sử dụng điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: không quá 3 ngày làm việc

.

8 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

Chi phí: Phí đóng điện, tiền nợ nếu có

Thời gian thực hiện: Từ 2 đến 8h làm việc

9 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24h

10 Kiểm định thiết bị

Chi phí: Miễn phí lần đầu

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24h

.

11 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Trong vòng 24 giờ

12 Báo mất điện do sự cố

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Không quá 2 giờ

0 Tư vấn sử dụng điện an toàn

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

.

0 Tư vấn lắp đặt dây dẫn từ sau công tơ đến nhà Khách hàng

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Tư vấn nghiệm thu công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Tư vấn bảo trì/Bảo dưỡng công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

.

0 Tư vấn vận hành công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Giải đáp mất điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Giải đáp thủ tục cấp điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

.

0 Giải đáp giá bán điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Kiến nghị hóa đơn tiền điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Kiến nghị chỉ số công tơ

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

.

0 Kiến nghị thông tin thiết bị đo đếm

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Kiến nghị về các loại chi phí

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

0 Kiến nghị thái độ của Cán bộ nhân viên

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện:

.

1 Tư vấn sử dụng điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

2 Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

.

3 Giải đáp kiến nghị

Chi phí: Miễn phí

Thời gian thực hiện: Khi nhận được yêu cầu

0 Cập nhật thông tin tài khoản

Chi phí:

Thời gian thực hiện:

1 Cập nhật thông tin khách hàng

Chi phí:

Thời gian thực hiện:

2 Ý kiến khách hàng

Chi phí:

Thời gian thực hiện:

.