Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Bộ Công thương công bố kiểm tra giá điện: Đúng quy định

Ngày cập nhật: 19/05/2019

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Bộ Công thương công bố kiểm tra giá điện: Đúng quy định

Xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc không thực hiện các công tác cắt điện có kế hoạch gây mất điện cho khách hàng khi nhiệt độ ngoài trời ≥36°C.

Ngày cập nhật: 17/05/2019

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại công điện chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên đảm bảo cung cấp điện trong thời tiết nắng nóng năm 2019.

Xem chi tiết

HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CÓ YẾU TỐ TỪ TĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN SINH HOẠT

Ngày cập nhật: 10/05/2019

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CÓ YẾU TỐ TỪ TĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN SINH HOẠT

Xem chi tiết

VOV tư vấn giải pháp tiết kiệm điện

Ngày cập nhật: 03/05/2019

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

VOV1 Khách mời: Ông Nguyễn Trọng Phụng, Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc.

Xem chi tiết