Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Mời dự thi - Nhận thưởng

Ngày cập nhật: 02/12/2016

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) Điện lực miền Bắc xin trân trọng kính mời toàn thể quý khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình thi tìm hiểu về tháng tri ân để nhận thưởng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong tháng tri ân khách hàng, tháng 12/2016.

Xem chi tiết

Khách hàng may mắn

Ngày cập nhật: 02/12/2016

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) Điện lực miền Bắc xin trân trọng kính mời toàn thể quý khách hàng sử dụng điện hãy gọi đến số 19006769 để tham gia chương trình khách hàng may mắn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong tháng tri ân khách hàng, tháng 12/2016

Xem chi tiết

Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Bắc thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá tháng tri ân khách hàng – tháng 12 năm 2016

Ngày cập nhật: 22/11/2016

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Thực hiện chỉ thị số 4612/CT-EVN, ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn bản hướng dẫn số 4657/EVNNPC – KD

Xem chi tiết

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (tổng đài 19006769 ) trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện

Ngày cập nhật: 22/11/2016

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG – THÁNG 12 NĂM 2016

Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến