Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Danh sách Điểm thu và Các hình thức thu tiền điện qua ngân hàng ( file excel theo từng tỉnh)

Ngày cập nhật: 10/10/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Danh sách Điểm thu và Các hình thức thu tiền điện qua ngân hàng ( file excel theo từng tỉnh)

Xem chi tiết

Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục có liên quan

Ngày cập nhật: 09/10/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Hướng dẫn Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục có liên quan

Xem chi tiết

Hướng dẫn TRA CỨU, TẢI VÀ IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày cập nhật: 05/10/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Hướng dẫn TRA CỨU, TẢI VÀ IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Xem chi tiết

Lưu trình điều chỉnh giá điện

Ngày cập nhật: 05/10/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Lưu trình điều chỉnh giá điện

Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến