Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Hướng dẫn tra cứu, tải và in hóa đơn điện tử

Ngày cập nhật: 26/03/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Hướng dẫn tra cứu, tải và in hóa đơn điện tử

Xem chi tiết

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Ngày cập nhật: 24/01/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Xem chi tiết

Lễ công bố cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến

Ngày cập nhật: 22/12/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ”Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến”.

Xem chi tiết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ : Về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

Ngày cập nhật: 01/12/2017

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

Xem chi tiết