Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

EVN đề nghị 100% CBCNV tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018

Ngày cập nhật: 05/03/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 930/EVN-QHCĐ+KD ngày 28/2/2018 yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với công đoàn cùng cấp phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018.

Xem chi tiết

Thư kêu gọi toàn thể CBCNV EVN tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2018

Ngày cập nhật: 05/03/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Thư kêu gọi toàn thể CBCNV EVN tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2018

Xem chi tiết

Hướng dẫn tra cứu, tải và in hóa đơn điện tử

Ngày cập nhật: 26/01/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Hướng dẫn tra cứu, tải và in hóa đơn điện tử

Xem chi tiết

Hướng dẫn tra cứu tình hình tiêu thụ điện

Ngày cập nhật: 26/01/2018

Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc

Hướng dẫn tra cứu tình hình tiêu thụ điện

Xem chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến